Input your search keywords and press Enter.

Lem znowu miał rację

Stanisław Lem w 1971 roku znał program każdej konferencji naukowej w 2019 roku.

Cytat z jego „Kongresu futurologicznego”:

„(…) punkt pierwszy dotyczył katastrofy urbanistycznej świata,
drugi – ekologicznej,
trzeci – atmosferycznej,
czwarty – energetycznej,
piąty – żywnościowej,
po czym miała nastąpić przerwa.

Katastrofę technologiczną,
militarystyczną i polityczną
przeniesiono na dzień następny
razem z wolnymi wnioskami.”

Trudno nie być pod wrażeniem.